Om os

Bus & Tog samarbejdet er organiseret med en Direktørgruppe med de administrerende direktører fra partnerne, som det øverste styrende organ.

Direktørgruppen har en governance-model med to styregrupper : Kundestyregruppen og Økonomistyregruppen, under sig.
Styregrupperne har igen et mindre antal arbejdsgrupper under sig. I alle grupper er partnernes ledende medarbejdere repræsenteret.

 

Formandskab for Bus & Tog samarbejdet:
Formand: Jan Sigurdur Christensen, DSB
Næstformand: Dorthe Nøhr Pedersen, Movia

Direktionen i Bus & Tog: Christina Hvid

Direktørgruppen i Bus & Tog:

Formand: Jan Sigurdur Christensen, DSB
Næstformand: Dorthe Nøhr Pedersen, Movia
Nikolaj Wendelboe, Arriva Tog
Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet
Thomas Øster, NT
Jens Erik Sørensen, Midttrafik
Lars Berg, Sydtrafik
Carsten Hyldborg Jensen, FynBus
Lars Bjørn Høybye, BAT

Observatører:
Claus Rehfeld Moshøj, Rejsekort A/S
Søren Wille, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Rejsedata

Bus & Tog Rejsedata er et datawarehouse, en del af Bus & Tog samarbejdet, og en afdeling under Bus & Tog sekretariatet.

Bus & Tog Rejsedata leverer information til forskellige samarbejdspartner i kollektiv trafik, inden for bl.a. indtægtsdeling, kunder, salg, forretningsudvikling og anden relevant ledelsesinformation.