Om os

Bus & Tog samarbejdet er organiseret med en Direktørgruppe med de administrerende direktører fra partnerne, som det øverste styrende organ.

Direktørgruppen har en governance-model med to styregrupper : Kundestyregruppen og Økonomistyregruppen, under sig.
Styregrupperne har igen et mindre antal arbejdsgrupper under sig. I alle grupper er partnernes ledende medarbejdere repræsenteret.

 

Formandskab for Bus & Tog samarbejdet:
Formand: Jan Sigurdur Christensen, DSB
Næstformand: Dorthe Nøhr Pedersen, Movia

Direktionen i Bus & Tog: Claus Rehfeld Moshøj

Direktørgruppen i Bus & Tog:

Formand: Jan Sigurdur Christensen, DSB
Næstformand: Dorthe Nøhr Pedersen, Movia
Nikolaj Wendelboe, Arriva Tog
Henrik Plougmann Olsen, Metroselskabet
Thomas Øster, NT
Jens Erik Sørensen, Midttrafik
Lars Berg, Sydtrafik
Carsten Hyldborg Jensen, FynBus
Bjarne Freund-Poulsen, Bornholms Regionskommune/BAT

Observatører:
Søren Wille, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Rejsedata

Bus & Tog Rejsedata er et datawarehouse, en del af Bus & Tog samarbejdet, og en afdeling under Bus & Tog sekretariatet.

Bus & Tog Rejsedata leverer information til forskellige samarbejdspartner i kollektiv trafik, inden for bl.a. indtægtsdeling, kunder, salg, forretningsudvikling og anden relevant ledelsesinformation.