Bus & Tog lukker!

Ejerne bag foreningen Bus & Tog (CVR-nr. 32020747) har besluttet at lukke foreningen den 31. december 2019.

Hvis du herefter har spørgsmål til foreningens aktiviteter, er du velkommen til at kontakte Rejsekort & Rejseplan A/S (CVR-nr. 27332072) på rkas@rejsekort.dk.

 

Vi takker for godt samarbejde.

 

Med venlig hilsen

 

Jan Sigurdur Christensen
Formand for Bus & Tog

Bus & Tog er samarbejdorganisation for den kollektive trafik i Danmark

Bus & Tog samarbejdets mission er, at det skal være nemt at være kunde i den kollektive trafik.

Vores vision er at være et effektivt samarbejdsforum for trafikvirksomhederne og et ubestridt videncenter og videnspartner i udviklingen af kollektiv trafik i Danmark.  Vi vil være det ”kit”, som sikrer, at trafikvirksomhederne kan præstere sammenhængende kundeoplevelser.

Vi udvikler og samarbejder dér, hvor det giver god mening i forhold til kunderne.

 

 

Udviklingshus for nye fælles landsdækkende tiltag

I Bus & Tog samarbejdet er Rejseplanen og rejsekortet udviklet.
Rejseplanen er den førende platform for information om kollektiv trafik i Danmark. Rejsekort er den nemme billet til bus, tog og metro.

Bus og Tog samarbejdet består af

samarb-dsb samarb-bat samarb-movia samarb-nt samarb-metro samarb-arriva samarb-midttrafik samarb-fynbus samarb-sydtrafik