Bus & Tog er samarbejdorganisation for den kollektive trafik i Danmark

Bus & Tog samarbejdets mission er, at det skal være nemt at være kunde i den kollektive trafik.

Vores vision er at være et effektivt samarbejdsforum for trafikvirksomhederne og et ubestridt videncenter og videnspartner i udviklingen af kollektiv trafik i Danmark.  Vi vil være det ”kit”, som sikrer, at trafikvirksomhederne kan præstere sammenhængende kundeoplevelser.

Vi udvikler og samarbejder dér, hvor det giver god mening i forhold til kunderne.

 

Ny fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv transport

– med fokus på kundernes samlede oplevelse i den kollektive transport og læring trafikvirksomhederne imellem

Bus & Tog har sammen med trafikvirksomhederne i Danmark udviklet en nye fælles, årlig kundetilfredshedsanalyse. Analysen er landsdækkende og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er  gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt. Analysen er gennemført af analyseinstituttet Wilke, og baserer sig på ca. 12.000 besvarelser.

Den nye analyse belyser tilfredsheden i den kollektive transport på tværs af bus, tog, letbane og metro i hele Danmark. Både i forhold til, hvordan kunderne generelt oplever den kollektive transport, og hvordan de oplever sammenhængen, når de benytter flere transportmidler på en rejse.

Med analysen vil sektoren også gerne afdække kundernes tilfredshed med de enkelte trafikvirksomheder. Det giver den enkelte virksomhed mulighed for benchmarke sig indbyrdes, blive inspireret og lære af hinanden, og dermed følge op på, hvordan vi løbende gør kundeoplevelsen med kollektiv transport endnu bedre.

God læselyst

Kontakt: Signe Asser Møller, sam@busogtog.dk

Klik her: Den fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv trafik 2018

 

Pressemeddelelse d. 9. maj 2018: “Samlet fokus på kundernes oplevelse i den kollektive trafik”

Klik her: Pressemeddelelse ny passagertilfredshedsmåling

 

Udviklingshus for nye fælles landsdækkende tiltag

I Bus & Tog samarbejdet er Rejseplanen og rejsekortet udviklet.
Rejseplanen er den førende platform for information om kollektiv trafik i Danmark. Rejsekort er den nemme billet til bus, tog og metro.

Bus og Tog samarbejdet består af

samarb-dsb samarb-bat samarb-movia samarb-nt samarb-metro samarb-arriva samarb-midttrafik samarb-fynbus samarb-sydtrafik